Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:Administratorem Państwa danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych jest EKOCARS BIS  Bochenek Artur z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Gersona 30 zwaną dalej EKO-CARS BIS przetwarzać będzie następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień produktów i usług, w tym także rozpatrywania reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług EKO-CARS BIS a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia współpracy.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówień.

EKO-CARS BIS
Bochenek Artur
Ul.Gersona 30
30-818 Kraków
NIP 679-100-56-22